قالب خبری وردپرس Hitmag | بسته آسان نصبی قالب هیتمگ قالب خبری حرفه ای وردپرس فردا
 

دهم ریاضی- فارسی

جدول زمانبدی آزمون ها برای معلم – دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
فیزیک
فیزیک
-
-
یک شنبه
عربی
دینی
ریاضی
ریاضی
دوشنبه
شیمی
شیمی
زیست
مدیریت خانواده و سبک زندگی
سه شنبه
زبان خارجی
-
-
-
چهارشنبه
-
زیست
زیست
سلامت و بهداشت
پنج شنبه
-
-
-
-
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.

دانلود فایل نمونه

دنلود نمونه فیل
کلاس

جدول زمانبدی آزمون ها برای معلم – دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
شنبه
فیزیک
فیزیک
-
-
یک شنبه
عربی
دینی
ریاضی
ریاضی
دوشنبه
شیمی
شیمی
زیست
مدیریت خانواده و سبک زندگی
سه شنبه
زبان خارجی
-
-
-
چهارشنبه
-
زیست
زیست
سلامت و بهداشت
پنج شنبه
-
-
-
-
کلاس های گذشته
آزمون
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.

دانلود فایل نمونه

دنلود نمونه فیل
حساب کاربری
کتاب
تکلیف / تمرین
کارنامه
حضور و غیاب