قالب خبری وردپرس Hitmag | بسته آسان نصبی قالب هیتمگ قالب خبری حرفه ای وردپرس فردا
 

قبول شدگان در کنکور

اسامی قبول شدگان دبیرستان غیر انتفاعی مهرآفرین در دانشگاه 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ فائزه بهلول فیزیک صنعتی شریف
۲ سیمین کرمی مهندسی کامپیوتر تربیت مدرس تهران
۳ الهه بهرنگی مهندسی کامپیوتر فردوسی مشهد
۴ منصوره جافر مهندسی برق مشهد
۵ آناهیتا زرگرانی مهندسی صنایع خواجه نصیر تهران
۶ دنیا گودرزی مهندسی کامپیوتر مشهد
۷ الناز صفرپور مهندسی عمران گلستان گرگان
۸ مائده محمدی معماری گلستان گرگان
۹ غزال باقریه مهندسی عمران گلستان گرگان
۱۰ پری ناز تازیک کامپیوتر گلستان گرگان
۱۱ پگاه ولی پور سلیمی مهندی بابل دانشگاه مازندران
۱۲ فائزه بطیار مهندسی مخابرات مشهد
۱۳ نیلوفر آخونزاده معماری گلستان گرگان
۱۴ نیلوفر فیوضی معماری گلستان گرگان
۱۵ مهناز کمانگری کامپیوتر گلستان گرگان
۱۶ شهرزاد رضائی علوم مهندسی صنعتی گیلان
۱۷ کتایون کیارسی مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران
۱۸ فاطمه شاهینی مهندسی نرم افزار گلستان گرگان
۱۹ فائزه بهلول فیزیک صنعتی شریف
۲۰ گلاره عبدل زاده مهندسی عمران گلستان گرگان
۲۱ نیلوفر برزیان مهندسی صنایع رشت
۲۲ مریم حبیب پور مهندسی مکانیک ساری
۲۳ نیکتا چراغ ابو مهندسی بیو سیستم گلستان گرگان
۲۴ بهار علیمی معماری داخلی دولتی دانشگاه هنر تهران
۲۵ درسا داداشی مهندسی کامپیوتر دولتی دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۶ فاطمه صیدانلو دبیری ریاضی دولتی تربیت معلم گرگان
۲۷ نگین قورچی طراحی دوخت دولتی شریعتی تهران
۲۸ درنا یاحقی طراحی صنعتی دولتی صنعتی تبریز
۲۹ کیمیا سادات موسوی معماری دولتی دانشگاه گلستان
۳۰ صبا ملا محمد جعفری مهندسی کامپیوتر دولتی دانشگاه گرگان
۳۱ آناهیتا گل مهندسی شیمی تربیت معلم تهران

اسامی قبول شدگان رشته پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی دبیرستان غیر انتفاعی مهرآفرین 

۱۳۸۴
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ مهدیس قلیچ لی پزشکی گرگان
۲ سعیده خاکی پزشکی گرگان
۱۳۸۵
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ مهوش نعمت اللهی پزشکی گرگان
۲ ریحانه بیانی پزشکی گرگان
۳ مهشید فقانی پزشکی گرگان
۴ کیانا قوامی پزشکی شاهرود
۵ شیوا قاسم پور پزشکی تهران
۱۳۸۶
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ مهوش نعمت اللهی پزشکی گرگان
۲ مهدیه شجاعی دنادنپزشکی بابل
۳ آنیا جعفریان دنادن پزشکی تهران
۴ درسا کیانی پزشکی تهران
۵ آویشن گلدسته پزشکی تنکابن
۱۳۸۷
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ الهام باقری دارو سازی تهران
۲ پرستو خراسانی پزشکی مشهد
۳ پریسا تدین پزشکی شاهرود
۴ مهرنوش دیلمی پزشکی شاهرود
۵ حدیثه خالق نژاد دامپزشکی تهران
۶ نگین عرفانی دامپژشکی تهران
۷ نیلوفر کومار دامپزشکی تهران
۱۳۸۸
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ یاسمین سمنانی پزشکی تهران
۲ سحر لطیفی دندانپزشکی بابل
۳ نسترن کردجزی دارو سازی تهران
۴ سلدا خواجه پزشکی هسته ای تهران
۵ گلناز شیخ نظری پزشکی تهران
۶ الهام حسین پور پزشکی تهران
۷ فاطمه حسینی پزشکی اردبیل
۸ درسا برجسته ملکی دندانپزشکی کیش
۹ زینب ایمانی زاده دامپزشکی تهران
۱۰ طاهره دهقان دامپزشکی آزاد کرج
۱۳۸۹
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ مریم قلیچ لی دندانپزشکی گرگان
۲ رامینا حسینی پزشکی تنکابن
۳ نازنین امید دزیانی پزشکی مشهد
۴ هانیه راستن پزشکی مشهد
۵ صدف بهرامیان پزشکی شاهرود
۶ زهرا رایجی دنادنپزشکی کیش
۷ نگار بزازی دارو سازی تهران
۸ روژین حسینی دارو سازی کیش
۹ صبا سادات حسینی دارو سازی رامسر
۱۰ گلبو میر فاضلی دامپزشکی سمنان
۱۱ نیوشا پهلوانی نژاد دامپزشکی تهران
۱۳۹۰
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ ماریه میر محمد حسینی پزشکی گرگان
۲ فریما الهی پزشکی مشهد
۳ مریم نعیمی دندانپزشکی کیش
۴ نوا مخدومی دارو سازی تهران
۱۳۹۲-۹۳
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ مینا یلقی پزشکی بابل
۲ سارا خان احمدی پزشکی بابل
۳ نیوشا مقدم پزشکی شاهرود
۴ دل آرام فخاریان پزشکی شاهرود
۵ نیکتا تقی زاده دندانپزشکی تبریز
۶ پریا معتمد دارو سازی کرمان
۷ بهار پارسیان مهر دامپژشکی بابل
۸ فاطمه صابری دامپژشکی گرمسار
۹ شیدا کریمی دامپزشکی گرمسار
۱۳۹۳-۹۴
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ سحر کاظمیان پزشکی پردیس کرمان
۲ یاسمن لطفی دارو سازی ساری
۳ روژین لشکر بلوکی دامپژشکی ارومیه
۴ فاطمه شایستگان دامپزشکی آزاد بابل
۱۳۹۵-۹۶
ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
۱ رومینا مهری پزشکی پردیس گرگان
۲ نیلوفر عباسی پزشکی پردیس گرگان
۳ سحر کر دامپژشکی آزاد شبستر