قالب خبری وردپرس Hitmag | بسته آسان نصبی قالب هیتمگ قالب خبری حرفه ای وردپرس فردا
 

مدیریت و لیست پرسنل مدرسه

فاطمه کوهی

فاطمه کوهی – مدیر

طاهره کوهی

طاهره کوهی – معاون آموزشی

سوخته سرایی

زهرا سوخته سرایی- معاون آموزشی

مهناز جهانشاهی – معاون فناوری

شکوه پهلوان مرتضی -مشاور

مهناز صبوری- مراقب بهداشت

عباس فغانی -دبیر ریاضی

مهرداد درستکار

مهرداد درستکار – دبیر ریاضی

بیژن گلابی -دبیرریاضی

صائمه نوروزخانی – دبیر ریاضی

زهرا دولت خواه- دبیر ریاضی

فاطمه مقصودلو -دبیر فیزیک

احمد بنی کریمی – دبیر فیزیک

ابراهیم حسین نژاد

ابراهیم حسین نژاد -دبیرریاضی

افسانه هراتی

افسانه هراتی – دبیر زیست

الهام عابدین پور

الهام عابدینی پور- دبیر آمادگی دفاعی

بیضا تاتاری

بیضاء تاتاری  -دبیر فلسفه

راضیه شهسواری

راضیه شهسواری – دبیرشیمی

زینب کمال

زینب کمال-دبیر زبان خارجی

طاهره محمدعلی خانی

طاهره محمد علی خانی – دبیر علوم اجتماعی

کیمیا بنی کریمی

کیمیا بنی کریمی- دبیر آزمایشگاه علوم تجربی و کارگاه کار آفرینی

لیدا محمدنژاد

لیدا محمدنژاد  -دبیر تاریخ

محدثه بربری نژاد

محدثه بربری نژاد – دبیرعربی

مرضیه عباسی

مرضیه عباسی-دبیرجغرافیا

مریم رضانیا

مریم رضانیا – دبیر زیست

معصومه سادات عزیزی

معصومه  عزیزی- دبیر عربی

مهناز کری

مهناز کری -دبیر شیمی

مولود کربلایی عباس

مولود کربلایی عباس – دبیردینی

مینا صابری

مینا صابری-دبیرفارسی

هما آل هاشم

هما آل هاشم – دبیر زبان خارجی

وجیهه درویشی

وجیهه درویشی- دبیر دینی