قالب خبری وردپرس Hitmag | بسته آسان نصبی قالب هیتمگ قالب خبری حرفه ای وردپرس فردا

پنل والدین-یازدهم تجربی

برنامه هفتگی پایه یازدهم تجربی(کد۳) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

نکته: علامت | یعنی زمان کلاس نصف می باشد.

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه یازدهم تجربی(کد۳) دبیرستان غیر دولتی مهرآفرین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

نکته: علامت | یعنی زمان کلاس نصف می باشد.

کارنامه
مشاوره
آیتم وضعیت تاریخ وارد شدن تاریخ رد کردن عمل
موضوع
اطلاعات اضافی
موضوع
اطلاعات اضافی