قالب خبری وردپرس Hitmag | بسته آسان نصبی قالب هیتمگ قالب خبری حرفه ای وردپرس فردا
 

جلسات اولیا مربیان

دبیرستان مهر آفرین

جلسه اولیا مربیان در راستای پیشرفت مدرسه

جلسات شامل جلسه توجیهی و جلسه قبل از شروع سال تحصیلی جلسات مشاوره ای فرهنگی هنری

جلسات مشاوره ای ۰
جلسات فرهنگی ۰
جلسات پیشرفت تحصیلی ۰
۷۵

۸۲

برخی از جلسات اولیا مربیان در دبیرستان مهرآفرین

دبیرستان غیر دولت متوسطه دوم دختران مهرآفرین